Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Kullanım Koşulları

 • Bu SİTE'de sunulan hizmetler Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. (bundan böyle kısaca "Başarsoft" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi Başarsoft olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Başarsoft’a aittir.
 • İşbu kullanım koşullarını Başarsoft gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 • SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Başarsoft tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 • Başarsoft, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.1. Sözleşmenin Konusu

 • İşbu Sözleşme’nin konusu, Başarsoft’un, Müşteri tarafından belirtilen noktalara ait bilgi ve lokasyonları (“Yer Bilgileri”) Başarsoft haritalarının görüntülendiği anlaşmalı navigasyon cihazlarına, Google Haritalara, Yandex Haritalara kaydetme ve güncelleme hizmeti ile ilgili olarak Tarafların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları konularının tespiti ve yerine getirilmesi hususlarını içerir.
 • İşbu Sözleşme ile Başarsoft ve Müşteri aşağıda sıralanan yükümlülüklerini ve hizmet için belirlenen bedeli ödemeyi, belirtilen plan dahilinde tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ederler.

2.2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Navigasyon için Başlangıç: Başarsoft’a ait navigasyon haritaları yılda en az 2 (iki) kere güncellenmekte olup; Müşteri’nin iletmiş olduğu Yer Bilgilerinin anlaşmalı navigasyon cihazlarında yayınlanma süreleri farklılık gösterebilir.
 • Navigasyon için MECRA: Haritaların yayınlanma süreleri Başarsoft’un ilgili navigasyon firmaları ile olan anlaşmaları süresince geçerlidir. Ayrıca Başarsoft navigasyon haritası kullanarak piyasaya yeni girecek olan cihazlarda da Müşteri’ye ait işbu Sözleşme kapsamındaki noktalar için, ayrı bir ücret ödenmesine gerek olmaksızın Yer Bilgilerini iletecektir. Başarsoft, anlaşmalı olduğu navigasyon cihazlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başarsoft, bu gibi bir değişiklikte mevcut kayıtlı verilerin iş ilişkisini sonlandırmış olduğu şirketin kayıtlarından silinmesi ve daha fazla bu şirketin kayıtlarında saklanmaması için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır.
 • Sözleşme süresi içerisinde Müşterinin adres değişikliği ya da yayınlanan diğer bilgilerinde meydana gelen değişiklikler, Başarsoft’un SİTE’sinde düzenlendiği takdirde Navigasyon verisindeki ilk güncellemede düzeltilecektir.
 • Müşteri bilgi ve lokasyonları , müşteriden verilerin teslim alınıp işlenmesinden sonra sözleşme süresi boyunca yayınlanır.
 • Navigasyon cihazları içerisinde bulunan haritalar yılda en az 2 kere güncellenmektedir.
 • Google Haritalara Kayıt Hizmeti, Google’ın servis politikası ile uyumlu olmak durumundadır. Google’ın Haritalar kısmında yapacağı değişiklik hakkı saklıdır. Google Haritalar alt yapı değişiklikleri nedeni ile görüntülemeyi taahhüt ettiği alanları kaldırabilir, değiştirebilir.
 • Yer Bilgileri Başarsoft’un SİTE’si üzerinden eksiksiz olarak bilgi girişlerini sağlanacaktır.
 • Başarsoft hizmet süresi boyunca müşteri taleplerini SİTE üzerinden gelen bildirimlere göre gerçekleştirecektir. SİTE üzerinden bildirilmemiş değişiklik talepleri Başarsoft tarafından dikkate alınmayacaktır.
 • Google Haritalara Kayıt Hizmeti, kapsamında yeryüzünde fiziken bir işletmeye sahip olmayan ve sahte işletme eklenmesi talep edilmesi halinde SİTE üzerinden ödenen ücretinin iadesi gerçekleştirilmemektedir.

3. Süre

 • İşbu Sözleşme onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve satın alınan süre boyunca yürürlükte kalır. Süre sonundan 15 (onbeş) gün öncesinde Müşteri yazılı olarak bilgilendirilecek yenileme satın alınması durumunda satın alınan süre boyunca sözleşme geçerli olacaktır.

4. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Sonuçları

 • Sözleşme şartlarının ihlali durumunda veya Başarsoft’un tasfiye kararı alması veya tasfiye muamelelerinin başlatılması veya tasfiye muamelelerinin başlatılması hususunda başvuruda bulunulması veya aleyhine iflas başvurusunda bulunulması veya kendisinin iflas erteleme talebinde bulunması veya hakkında iflas kararı verilmesi veya ticari faaliyetlerinin sona ermesi veya herhangi bir surette kendisine kayyum atanması halinde ve/veya
 • Başarsoft’un 3.kişilere olan ödemelerini aksatması veya ödeme güçlüğü içine düşmüş olması veya aleyhindeki takip veya takipler veya sair herhangi bir alacak nedeniyle Müşteri’ye haciz ihbarnamesi veya resmi haciz yazısı gönderilmiş ve/veya herhangi bir borcu nedeniyle Müşteri’ye ait işyerinde veya malvarlığı unsuru üzerinde haciz işlemi tatbik edilmiş veya haciz girişiminde bulunulmuş olması halinde ve/veya
 • Başarsoft’un işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle mevcut olan hissedarlık yapısında, %50 ve daha fazla oranda bir değişim meydana gelmesi halinde ve/veya,

5. Ödeme

 • İşbu Sözleşme onaylanmasından sonra ödeme peşin olarak gerçekleştirilecek olup akabinde Başarsoft çalışmalara başlayacaktır.

6. Ek Hizmet Maddeleri

 • Google Haritalar ve Yandex Haritalar, kendi kullanım koşullarında da bildirdiği şekilde haritalar yayınlamaktadırlar. Söz konusu bu harita yayınlama ve kullanım koşullarının değişmesi veya uluslararası siyasi, politik vb sebeplerden ya da her ne sebepten olursa olsun Google ve Yandex harita yayınlama hizmetlerini kısmen ya da tamamen durdurmasından,Başarsoft sorumlu tutulamaz. Başarsoft’un sorumluluk alanı bu harita platformlarına yer bilgilerini işaretlemek için gerekli operasyonel işlemleri yapmaktır. Bu konumları ve haritaları yayınlamak Başarsoft sorumluluğunda değildir.
 • Müşteri’ye ait yer bilgilerinin Google haritalarda yayınlanmasına ilişkin ek hükümler https://www.google.com/intl/tr_tr/help/terms_maps.html adresinde yayınlandığı gibidir.
 • Müşteri’ye ait yer bilgilerinin Yandex haritalarda yayınlanmasına ilişkin ek hükümler https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/?lang=tr adresinde yayınlandığı gibidir.
 • Navigasyon firmaları yılda ortalama 3 defa yeni veri setleri almaktadır.
 • Güncel harita veri setlerinin, kullanıcı Navigasyon cihazlarında görüntülenebilmesi için cihazın ya uzaktan güncelleştirilmesi ya da kullanıcı tarafından el ile güncelleştirilmesi gerekmektedir.
 • Navigasyon firmalarının güncel veri setlerini satın almaması veya Navigasyon cihazlarında güncelleştirme işlemi yapılmamasından Başarsoft sorumlu tutulamaz.
 • Yer bilgilerinin doğruluğundan Başarsoft sorumlu değildir.
 • İlgili harita platformlarından kaynaklı gecikme ve yaptırımlardan dolayı Başarsoft sorumlu değildir.
 • Başarsoft Yer Bilgileri’ni Müşteri için yapacağı çalışmalar dışında kendi yapacağı projelerde kullanma hakkını saklı tutar.